მიმართვა საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტს ნარკოკანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით

Nini Balanchini
Nini Balanchini 0 Comments
122 Signatures Goal: 150

მიმართვა

საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს,

მოგმართავთ ზიანის შემცირების სფეროში მომუშავე და უფლებათადამცველი ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, დარგის ექსპრეტები და საქართველოს მოქალაქეები.

ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გატარებულმა რეპრესიულმა ნარკოპოლიტიკამ ქვეყანა საგანგაშო ვითარებამდე მიიყვანა. კერძოდ, მოხდა საპატიმროების გადავსება ნარკოტიკების მოხმარებისთვის მსჯავდებული პირებით, მოიმატა პრობლემური ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვმა და კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების (ე.წ ნიანგი, ვინტი), მათ შორის ე.წ სპაისების/ბიოს მოხმარებამ ახალგაზრდებში, რაც გაცილებით საზიანოა ვიდრე ტრადიციულად მოხმარებული ნარკოტიკული საშუალებები როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით.

მიმდინარე წელს განახლდა აქტიური მუშაობა ამ სფეროში რეფორმის გატარების მიზნით, რომლის ინიციატორი გახლდათ ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს, როგორც ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებასა და ევროპული პრიორიტეტების გაზიარებას, ასევე კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას და რაც მთავარია დაფუძნებულია ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვაზე და ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ზრუნვაზე (აღნიშნული პაკეტის მოკლე მიმოხილვა). მისასალმებელია, რომ აღნიშნულ პროცესებში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სამოქალაქო საზოგადოების წევრები და დარგის ექსპერტები.

იუსტიციის მინისტრმა და სასჯელაღსრულების მინისტრის მოადგილემ არაერთხელ საჯაროდ დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია და ხაზი გაუსვეს პოლიტიკური ნების არსებობას, საქართველოში მოხდეს ნარკოპოლიტიკის ძირეული რეფორმა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ხდება პროცესის დაუსაბუთებელი და გაუმართლებელი შეფერხება.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტის წევრებს უახლოეს მომავალში განიხილონ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი და მოხდეს მისი მიღება ყოველგვარი ხელოვნური გაჭიანურების გარეშე.

აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ათი ათასობით ადამიანისა და მათი ოჯახებისათვის, რომლებიც ნარკოტიკების მოხმარებისთვის იხდიდნენ ან/და იხდიან სასჯელს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შედეგად გადახდილი მაღალი ჯარიმების, უმუშევრობის, შესაბამის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის არარსებობისა და საზოგადოებიდან გარიყვის შედეგად.

Links


Comment

122

Signatures

 • 3 years ago
  Konstantine Labartkava Russian Federation
  3 years ago
 • 4 years ago
  kakha Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Levan Tsirdava Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  ekaterine Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Ramazi Chelidze Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  ekaterine Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Teimuraz Tengo Chachua Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Temo Khatiashvili Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Dimitri Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  nia Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Giorgi Gogua Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Giorgi Gogua Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Ramazi Chelidze needs delicious gopher treats to lure gophers! Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  Zuka Chxobadze Georgia
  4 years ago
 • 4 years ago
  manana Georgia
  4 years ago
See More