REVIEW THE RIGHTS OF HIMARA REGION

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  vasillaq beleri, Greece

  4 years ago Comments: cfvghjkm,
 • username

  Bollanos Bythiqimis, United States

  5 years ago Comments: Any Himariot that says they are Gayreek has to be a Greek kopil, a Greek bastard because the names of Himariots are 100% Albanian. So maybe a gayreek f-cked their moms. Emrat e familjeve të Himarës, Palasës dhe të Dhërmiut (1583) Adeti?(Manush), Ajas (Andon), Aleksi (Papa), Alemdari (Gjok), Ali Kopalli? (Bardho), Andoni (Andrea), Andrea (Dhimo), Andrea (Jorgo), Andrea (Kond), Andrea (Todor), Andredo? (Kont), Bardhi (...), Bero (...), Bero (Mano), Boga (Gjoka), Bojko (Dhimo), Bojko (Todor), Buçali?/Bukali?/Muçali? (Gjin), Bukali?/Buçali?/Muçali? (Kondi), Çaço/Caco? (Andrea), Damiani (Qezar), Damo (Vaso), Deda (Dhimo), Deda (Kondi), Demi?/Remi? (Gjin), Demka (Zot), Dermali (Dhimo), Dermali (Leka), Dimitrie (Dëmbllar?), Dumani (Andrea), Dhamo (Dhimo), Dhamo (Gjoka), Dhim Gjini (Gjok), Dhima (Balsh), Dhima (Gjika), Dhima (Gjin), Dhima (Kondi), Dhima (Nika), Dhima (Petri), Dhima (Petri), Dhimaqi (Paskal), Dhimja (Vaso), Dhimo (Gjoka), Dhimo (Jari? Pari? Nari?), Dhimo (Jorgo/Bojko?), Dhimo (Kondi), Dhimo (Kristo), Dhimo (Lehamo), Dhimo (Niko), Dhimo (Pali), Dhimo (Todor), Dhimo (Zot), Dhjako (Emeklu?), Dhjako (Pali), Emelkuri? (Dhima), Gjin Dhima (Dhimo), Gjin (Gjoni), Gjin Gjoni (Todor), Gjin Miri? (Nikolla), Gjin (Nika), Gjin Petri (Gjok), Gjini (Gjok), Gjini (Leka), Gjini (Petri), Gjini (Todor), Gjinok? (Todor), Gjipali/Gjikalli? (Duman), Gjiraçe (Gjika), Gjiraçe (Gjon), Gjomija? (Andrea), Gjon Aleksi (Gjin), Gjon Meshi (Dhima), Gjon Vllasi (Dhimo), Gjoni (Gjika), Gjoni (Gjin), Gjoni (Kond), Gjoni (Mark), Gjoni (Martin), Gjoni (Menkul), Gjoni (Nikolla), Gjoni (Petri), Gjoni (Zot), Gjorzaj (Gjini), Gjuhamoli? (Lika), Jak (Vojo), Jari?/Pari?/Nari? (Dhimo), Jorgji (Dhimo), Jorgji (Papa), Jorgo (Andrea), Jorgo (Gjin), Jorgo (Gjok), Jorgo (Gjoka), Jorgonllu? (Thanas), Kallandori (Nika), Kodheli (...), Kola (Dedë), Kola (Dhrako), Komnini (Andrea), Komnini (Jorgji), Kondavik? (Todor), Kondi (Dhimo), Kondi (Gjin), Kondi (Gjurka), Kondi (Kosta), Kondi (Lika), Kondi (Vojo), Kosta (Leka), Kosta Nasto (Kondi), Kosta (Nikoll), Kosta (Todor), Kristuli (Jorgo), Kudhës? (Todor), Lehamo? (Gjon), Lehamo? (Thanas), Lehkani? (Pal), Leka (Dhimo), Leka (Gjek), Leka (Nika), Lela/Della? (Kond), Leondari (Gjon), Leondari (Kuka), Levendari? (Mihran?), Lihamoqi? (Andrea), Lihori? (Pali), Lindo (Nika), Livrani?/Lehrani? (Nikolla), Lohomo? (Gjon), Lohomo? (Todor), Lumadhi (Todor), Llanka (Gjik), Llazari (Gjika), Madhima? (Brumo), Mamija (Dhimo), Mamija (Meks), Mandashi (Dole), Marini (Nika), Marko (Dhamo), Marko (Nika), Martini (Kond), Martini (Nikë), Mastro (Dhimo), Mastro (Gjon), Mavllari? (Gjin), Medrosi?/Drosi? (Jorgo), Mëhilli (Gjika), Mëhilli (Todor), Meksi (Gjin), Meksi (Leondar), Meksi (Papa), Meksi (Todor), Melani (Pal), Memlima? (Jorgji), Menika/Mnika? (Gjon), Menko/Nenko? (Aleks), Menkuli (Andrea), Menkuli (Gjok), Mërkuri (Kondi), Mihali (Deliro), Mihali (Dhimo), Mihali (Gjon), Mihali (Petko), Mihallo?/Limarho? (Dhimo), Mirdemko (Todor), Mirini (Niko?), Mitrije (Meks), Mnika/Menika? (Meks), Muja (Dhimo), Mujo (Lirbo?), Muka (Kondaramo), Musiça (Andrea), Musuni? (Dhimo), Nasto (Dhimo), Nenko?/Petko? (Kosta), Nika (Dhima), me pak fjale: JA U QIFTE QENI ATO MOTRA O TRADHTAR
 • username

  st.malo, Canada

  5 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.