لزوم تحول ساختار تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

نظربه اینکه که در سالهای اخیر به دلیل مشکلات متعدد ساختاری-مدیریتی ومالی، بسیاری از امور پژوهشی در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور کند شده، و یا به روزمرگی افتاده اند، تقریباً اکثریت محققین و اعضای هیات علمی این مراکز خواستار ارتباط ساختاری مناسب (بعنوان مثال تحت عناوین آکادمی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور) با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشند. البته معدود مسئولین سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی حاضر به تمرکز امور پژوهشی در وزارت علوم نمی باشند و از سالهای پیش هرگونه پیشنهاد تغییرات ساختار اداری و مدیریتی را (با القاء و توجیهات مختلف مجلس و دولت (با توجه به اهمیت و حساسیتهای امنیت غذایی، از ظرفیتهای قانونی و یا اداری پیش آمده نظیر مصوبه اخیر شورای عالی اداری طفره رفته و اجرای مصوبات را مشمول مرور زمان قرار داده­اند و بدین شکل در برابر تغییرات مقاومت می کنند و متاسفانه تاکنون عملکرد، الگوی ساختاری و مدیریتی مناسبی نیز ارائه ننموده­اند. از سوی دیگر با پیوستن موسسات و مراکز تحقیقاتی به وزارت علوم، قطعاً دانشگاه ها نیز با بهره گیری از دانش و ظرفیتهای علمی محققین و اعضای هیات علمی پژوهشی، درجهت تولید علم، پرورش متخصصین کارآمد و تحقق برنامه پنجساله  پنجم توسعه کشور و نیل به اهداف مندرج در افق 1404 سربلند بیرون می­آیند. خوشبختانه با تصویب­نامه اخیر شورای عالی اداری کشور (به شماره 30743/90/206 مورخه 30/11/1390) مبنی بر ادغام و یا انتقال مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی در وزارت علوم، بارقه امیدی بر محققین کشاورزی و منابع طبیعی گشوده شده است. بدین­­وسیله اینجانبان امضاکنندگان این نامه از محققین و اعضای هیات علمی موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور، خواستاریم تا این تصویب­نامه با همدلی و یاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بزودی زود عملیاتی گردد. البته شایسته است که در اجرای این مصوبه خطیر، شان و منزلت محققین و اعضای هیات علمی موصوف نیز به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد  . انشاء الله 

 

Links

www.tehavol.blogfa.com

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  جلال برخورداري, Iran, Islamic Republic of

  2 years ago نظرها: با توجه تجربه كشورموفق با شرايط اقليمي و اجتماعي مشابه ما در آسيا و اروپا نشان مي دهد. بايد متولي تمام مسائل مرتبط در كشور يك وزارت خانه باشد. تا بتواند از تمام پتانسيل ها استفاده نمايد و از طرف ديگر جوابگو باشد لذا به نظر بنده بايد تمام دانشكده ها و موسسات دانشگاهي و تحقيقاتي در بخش اجراي مربوطه خود ادغام شود ولي اين خود مستلزم تغييرات فراوان در هرم مديران بخش اجرايي كشور نيز مي باشد . چرا كه در حال حاضر مديران بخش اجرايي هم افرادي اجرايي سياسي محض هستند و از طرفي مديران تحقيقاتي و دانشگاهي ما هم علمي تئوريك محض، لذا تفكران هردو گروه مديران هم بايد تعديل گردد. واين مستلزم تحولي نسبتا بزرگ همراه با شجاعت است.
 • username

  df, Iran, Islamic Republic of

  2 years ago نظرها: -
 • username

  روشنك قرباني, Iran, Islamic Republic of

  2 years ago نظرها: با توجه به همه مواردي كه در بالا ذكر شده وروند رو به افول مراكز تحقيقات كشاورزي و سازمان تحقيقات كشاورزي ادغام با وزارت علوم ضروري به نظر مي رسد.
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.