Ghi Danh Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội Cộng Sản Khóa XIII, do Đảng CSVN độc diễn ngày Chủ nhật 22-5-2011.


THÀNH THẬT CÁO LỔI....

(ĐANG CÓ VÀI THAY ĐỔI, XIN TRỞ LẠI TRONG 1 TIẾNG)

Thứ Tư, 4 tháng 5. 9g22 sáng

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

No signatures yet. Be the first one!

Petition highlights

There are no highlights yet.