اعتراض علیه تصمیم وزارت &#1576

ز جنابعالي به عنوان رياست دولت اصلاحات دستور بررسي سريع و لغو عاجل دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته آزمون سراسري 82-83 را خواستاريم.

Sponsor

www.womeniniran.org

Links

www.womeniniran.org

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  rezaIran, Islamic Republic of

  4 years ago
 • username

  firoozeh firooziGermany

  5 years ago
 • username

  sroor shahiIran, Islamic Republic of

  5 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.