Καθαριότητα στο Δήμο Ψυχικού

Κατά τόπους, παρατηρείται φτωχή επίδοση τών συνεργείων καθαρισμού τού Δήμου. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για τον περιορισμό τού προβλήματος, παρακαλούμε να συνυπογράψετε τήν ηλεκτρονική φόρμα, και να σημειώσετε τις υποδείξεις σας. Η συλλογή υπογραφών θα παραδοθεί στην δημοτική διοίκηση, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι σήμερα, σε επανειλημμένες παρακλήσεις μεμονωμένων δημοτών.

Μπορείτε να σημειώσετε τι θεωρείτε πιό ενοχλητικό: ασυνέπεια στην περισυλλογή, φυτικά απορρίματα, ανακύκλωση, ακαθαρσίες ζώων, έλλειψη κάδων κλπ.

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

No signatures yet. Be the first one!

Petition highlights

There are no highlights yet.