voor meer Stem aan het Slachtoffer

WIJ PLEITEN VOOR EEN DRINGENDE AANPASSING VAN DE RECHTSPRAAK IN FUNCTIE VAN EEN BETER GEHOOR AAN DE SLACHTOFFERS, EEN BETERE BEGELEIDING VAN DE DADERS EN EEN VEILIGER SAMENLEVING. 10-puntenprogramma voor minister van Justitie: - een rechtssysteem waarbij evenveel begrip is voor het slachtoffer als voor de dader - een rechtssysteem waarbij het mogelijk wordt de 'onherroepelijkheid' van een vonnis te herzien in functie van nieuwe gegevens, bekentenissen,... - rechtsbesluiten met een goede balans tussen de traumatiserende effecten op het slachtoffer en de verzachtende omstandigheden voor de dader - een rechtspraak die rekening houdt met de gevolgen van het vonnis op het slachtoffer - dat de maatregel van het 'verjaren van de feiten' niet lang stikt wordt toegepast - een rechtspraak die naast celstraf ook zoekt naar maatregelen waarbij de dader er beter van wordt (alternatieve straffen, therapie,...) - gelijke rechtsbijstand voor slachtoffer als voor dader - meer concrete richtlijnen met betrekking tot de strafmaat en betere afstemming over de arrondissementen heen - transparantere rechtsuitspraken door bv. verplichte motivering van het vonnis

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

  • username

    ergin altun, Belgium

    5 years ago Comments: -

Petition highlights

There are no highlights yet.