შეწყდეს კუს ტბის ფერდობის განაშენიანება

კუს ტბის ფერდობი არის თბილისის ერთ-ერთი ბოლო ხელუხლებელი მწვანე ზონა და აქვს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, სადაც მშენებლობა აკრძალულია. თუმცა, ფერდობის ერთ ნაწილს რამდენიმე წლის წინ სტატუსი დაუქვეითდა და ამჟამად იქ რესტორნის მშენებლობა იგეგმება. თბილისის მოსახლეობა აქტიურად იყენებს ამ ადგილს დასავენებლად და სავარჯიშოდ. ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი საქართველოს მოქალაქეები, ვითხოვთ, რომ აღნიშნულ ნაკვეთს მიენიჭოს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და შეწყდეს იქ ყოველგვარი მშენებლობა. მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, ქალაქ თბილისის მერიას და საკრებულოს, მიიღონ ყველა აუცილებელი ზომა ამ მიზნის მისაღწევად.

Links


Discussion

 • gela შეწყდეს კუს ტბის ფერდობის განაშენიანება

join the discussion

Recent signatures

 • username

  ნატალია ნასარიძე

  2 months ago Comments: -
 • username

  Kvernadze Nino

  9 months ago Comments: -
 • username

  ia kurdiani

  11 months ago Comments: -
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.