Stop Gezins ONvriendelijk beleid Robbedoes Maaseik

Ken je de nieuwe regeling vanaf 1/7/2009 voor het aan- en afmelden van je kinderen voor de buitenschoolse opvang al Vind je dit ook een onaanvaardbare afbouw van de flexibliteit van de dienst Ben jij ook niet bereid in de toekomst een stuk van je maandloon af te staan voor betalen van boetes als je meer of minder opvang nodig hebt dan gepland Vind je het ook onvoorstelbaar dat de stad Maaseik deze regeling goedkeurde zonder enig overleg met de ouders Genomen acties: 23/4: overleg met de bevoegde schepen. Zij heeft beloofd een poging te doen dit eens te bespreken op het schepencollege. 27/4: Wij zijn met een afvaardiging naar de gemeenteraad van 27/4 in Maaseik geweest. Op onze vraag om het reglement in te trekken, werd niet ingegaan; men zou het in de nabije toekomst terug gaan bekijken. 29/4: gesprek met burgemeester: regeling zal op volgende gemeenteraad aangepast worden. In de tekst hieronder staat nog eens duidelijk waar het precies om gaat! De gebruikers van de dienst buitenschoolse kinderopvang Robbedoes zijn allemaal hard werkende ouders, die de buitenschoolse opvang nodig hebben om de combinatie gezin-werk mogelijk te maken. Dat het bestuur van de stad Maaseik geen enkele vorm van begrip voor deze hard werkende ouders wenst te tonen, bewijst de nieuwe aan- en afmeldingregeling die op 30/3/2009 goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Deze nieuwe regeling houdt in dat vanaf de grote vakantie 2009 het aanmelden voor de buitenschoolse opvang in blokken van 14 dagen dient te gebeuren, waarbij elke wijziging (afmelding of bijkomende aanmelding) die nadien nog aangebracht dient te worden, door de dienst bestraft wordt met een boete van 7,5 EUR per kind, per opvangmoment. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan de realiteit van onze huidige economie: van werknemers wordt anno 2009 de nodige flexibiliteit gevraagd: meer of minder werken dan voorzien, op andere momenten werken dan voorzien,... het wordt door de meeste werkgevers als vanzelfsprekend verwacht en geeist van hun werknemers. En net voor die flexibiliteit wil het Maaseikse stadsbestuur zijn inwoners financieel gaan bestraffen. Vind je dit ook onaanvaardbaar Teken dan vlug deze petitie en schrijf je commentaar er maar bij...

Sponsor

...

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  Elvira Pannhausen, Belgium

  5 years ago Comments: Hallo, van ons word verwacht dat wij ouders flexibel zijn. Maar de gemeente denkt maar aan het een. Hoe kunnen wij meer geld binnen krijgen. Iemand met een vast uurroster kan voor 2 weken voruit zien. Maar er zijn ook ouders, die een week van tevoren erst te horen krijgen hoe zij moeten werken. Ik vind de nieuwe regeling heeeeeeel gezindsonvrijndelijk. Groetjes
 • username

  Cindy Mussen, Belgium

  5 years ago Comments: -
 • username

  nieruch sonja, Belgium

  5 years ago Comments: ik vind dit geen goede regeling,,,,,wij werkende ouders kunnen niet altijd op voorhand weten als we moeten werken ,, soms hebben we ook doppen,,, maar dan moeten ze weer een bewijs ,, of als je verlof neemt moet je bewijs,,, allemaal absurd,,,, in dilsen bij t kadeeke hoef je maar te bellen en het is al in orde,, ik ga in de grote vakantie mijn kind in dilsen inschrijven ,,,,, veel gemakkelijker ,,,,,!!!!!
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.