Sign Petition

واژه ایران ، مساوی با جمهوری اسلامی نیست (“Iran” is not equal to “Islamic Republic”)

245 Signatures Goal: 10,000


واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت
Iran is not equal to Islamic republic
الجمهوریه الاسلامیه لیس ممثل الشعب الایرانی
"l'Iran " n'est pas équivalent à l'expression "la République islamique
Iran ist nicht gleich mit der islamischen Republik
irani, hukümetde olan islami cumhuriyetle kariştirmiyalim
イランの言葉は、イスラム共和国は等しくありません!
! Irán no es igual con la República Islámica
伊斯兰共和国完全不一样伊朗国家
Iran er ikke lik med islamsk republikken

============================
هم میهنان عزیز و بخصوص کنشگران سیاسی و اجتماعی ، از جامعه بین الملل بخواهیم در
گفتمانها و متون نوشتاری بر علیه نظام فعلی حاکم بر ایران ، از واژه تنهای ((ایران)) استفاده نکنند . بهترین گزینه برای معرفی این نظام ،همان واژه ((جمهوری اسلامی)) است . شایسته خواهد بود که خودمان نیز این مهم را در نوشتارها و گفتمانها و اخبار منتشره ،رعایت کنیم و فراموش نکنیم که : واژه ایران ، مساوی با جمهوری اسلامی نیست ..================== Dear compatriots, specially social and political activists, Let’s request from the international community to refer “Islamic Republic” instead of “Iran” in their speeches and discourses aiming to oppose against Iran’s current regime. It would be highly proper should we follow this principle in our literatures, discourses and news as well. Let’s not forget that “Iran” is not equal to “Islamic Republic” ================== https://www.facebook.com/IRANisnotISLAMICREPUBLIC ================== توضیحات بیشتر : در نگاه اول به موضوع ، آنچه که متاسفانه به یک عادت در اذهان ما و جامعه بین المللی تبدیل شده است ،حضور نام ایران به جای نام جمهوری اسلامی و به غلط ، در حوادث تروریستی و ماجراجویانه اینچنینی دراقصی نقاط جهان ،از تایلند گرفته تا آمریکا و اروپا است . پرداختن به این موضوع و دعوت به ایجاد کمپینی برای عدم تکرار نام ایران به جای رژیم جمهوری اسلامی ، در حرکتهای تروریستی و معادلاتی که هیچگونه ربطی به صاحبان اصلی ایران یعنی مردم ایران ندارد ،خود کار بزرگی است که بایستی دردستور کارکنشگران سیاسی و اجتماعی تا روز آزادی ایران و تشکیل حکومتی بر پایه دمکراسی در ایران ،قرار گیرد . جامعه بین الملل ،باید بداند ،مردم ایران امروزه با تجربه ای که از حوادث گذشته تقویم این کشور ،کسب کرده است ،متوجه تمامی حرکات و تصمیم گیریها و بخصوص نادیده گرفتن منافع ملی خود به نفع سیاست بازیهای حکومتهای کشورهای سود جو از بازیهای سیاسی منطقه است و آن را لکه سیاهی در روند اعتماد در دوستی و قضاوت درسرنوشت خود می داند. باید بصورت شفاف و بی هیچ تعارفی به جامعه بین الملل گوشزد کرد که ، عملکردهای نادرست و ماجراجویی های رژیم جمهوری اسلامی ، خواسته ملت ایران نبوده و نیست و جامعه بین الملل نبایستی به بهانه تنبیه و تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی در ایران ،بطور مستقیم و غیر مستقیم ،مردم کشورمان را هدف قرار دهد و از این موقعیت به نفع خود سود جوید . امید می رود ،با توجه به همه مشکلات امنیتی و فضای رعب و وحشتی که متوجه ایرانیان داخل کشور است و آنها را از هر گونه حق خواهی و اعتراض به استعمارخارجی و استبداد داخلی در مقطع کنونی باز می دارد ، با تشکیل شورای ملی و گرفتن نقش نمایندگی مردم ایران به پشتوانه حمایت مردمی داخل کشور ،این شورا بتواند در کنار سایرکارکردهای خود برای نجات میهن از استبداد ؛ در راستای دفع استعمار نیز ، جامعه بین الملل را متوجه اشتباهات محاسبه ای خود کند و به آنها گوشزد کند که معامله بر سر منافع و سرنوشت مردم ایران نه از ذهن ما فراموش می شود و نه از حافظه تاریخ..... پاینده ایران یکپارچه و پاینده ملت یگانه ایران
همایون نادری فر

Links


 • sepideh morade
  sepideh morade Netherlands, Zoetermeer
  Jan 22, 2014
  Jan 22, 2014
  واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت .... woorden op iran , de islamitische republiek is niet gelijk
 • Shaheen
  Shaheen Canada, Toronto
  Jan 13, 2014
  Jan 13, 2014
  Iran is not equal to Islamic republic
 • soraya mansour
  soraya mansour United Kingdom, London
  Jan 13, 2014
  Jan 13, 2014
  واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت
 • Soraya Mansour
  Soraya Mansour United Kingdom, London
  Jan 13, 2014
  Jan 13, 2014
  واژه ایــــران ، مســـاوی با جمــــهوری اســـــلامی نیســـــت
See More
220

Signatures

 • 1 year ago
  sepideh morade Netherlands
  1 year ago
 • 1 year ago
  soraya United Kingdom
  1 year ago
 • 1 year ago
  Shaheen Canada
  1 year ago
 • 1 year ago
  soraya mansour United Kingdom
  1 year ago
 • 1 year ago
  Soraya Mansour United Kingdom
  1 year ago
 • 1 year ago
  Soraya Mansour United Kingdom
  1 year ago
 • 1 year ago
  Այւին Iveen Ասլանեան Germany
  1 year ago
 • 1 year ago
  Atefeh Atefi United States
  1 year ago
 • 1 year ago
  parivash saadati United States
  1 year ago
 • 1 year ago
  omid Australia
  1 year ago
 • 1 year ago
  A. Ghobadi Netherlands
  1 year ago
 • 2 years ago
  Fereshteh Sanaei Germany
  2 years ago
 • 2 years ago
  sanaei Germany
  2 years ago
 • 2 years ago
  Arezoo United Kingdom
  2 years ago
 • 2 years ago
  Dr. Hooshang Lahooti Australia
  2 years ago
See More