Sign Petition

Red-de-Antwerpse-Handelsbeurs

14 Signatures Goal: 100

De Antwerpse Handelsbeurs, één van de oudste ter wereld, staat al geruime tijd te verkommeren en dreigt onherstelbare schade op te lopen. Bezorgd om ons cultureel patrimonium en beseffend dat wij onze wereld niet geërfd hebben van onze ouders, maar in bruikleen hebben van onze kinderen, vragen de ondertekenaars van deze petitie:

 

1. aan de huidige eigenaar, de firma Breevast, om onmiddellijk de nodige instandhoudingswerken uit te voeren en de sluipende verkrotting en verloedering een halt toe te roepen, met als dringende actiepunten het onmiddellijk wind- en waterdicht maken van de Handelsbeurs, het verwijderen van alle duiven die er zich toegang verschaft hebben, het verwijderen van alle puin dat zich ophoopt en het onmiddellijk beschermen van alle aangetaste elementen als bvb. de wapenschilden in de zoldering; vervolgens om de hele Handelsbeurs terug in haar oorspronkelijke glorievolle staat te brengen ten einde er de nieuwe en gewenste invulling zo snel mogelijk aan te kunnen geven

 

2. aan de vorige eigenaar, de stad Antwerpen bij monde van haar gemeentebestuur, om haar plicht als behoeder van het algemeen belang niet te verzaken en krachtig op te komen voor het algemeen Antwerps erfgoed, ook als dit door bestuurlijke beslissing werd geprivatiseerd

 

3. aan de culturele instellingen van stad, provincie en Gemeenschap om actief en gericht te blijven waken over ons cultureel bouwkundig erfgoed waarvan reeds zoveel is verdwenen, een lotsbestemming die wij voor de Antwerpse Handelsbeurs absoluut willen vermijden.

Links


Comment

14

Signatures

 • 4 months ago
  Bronzin Martine Belgium
  4 months ago
 • 2 years ago
  germonprez Belgium
  2 years ago
 • 2 years ago
  Philippa Benson France
  2 years ago
 • 2 years ago
  Polli Kaminski France
  2 years ago
 • 2 years ago
  Koen Van Loock Belgium
  2 years ago
 • 2 years ago
  Pascale Vanroy Belgium
  2 years ago
 • 3 years ago
  Polleunis Stijn Belgium
  3 years ago
 • 5 years ago
  dirtbtuca Romania
  5 years ago
 • 5 years ago
  isuunqgmnhi United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  ilodejod United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  bleumnmuve Germany
  5 years ago
 • 5 years ago
  Mickey United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Marc Vogels South Africa
  5 years ago
 • 5 years ago
  Gust Peeters Belgium
  5 years ago