Ghaliex Go Malta plc ziedet stazzjonijiet lill go interactive biss?

Bhala klijenti li nhallsu ghall homepacks tal go (silver and gold) nippretendu li jizdiedu 10 stazzjonijiet godda li inghataw lill go interactive biss.

Mhux kull dar f Malta tista iddahhal il go interactive minhabba li l upgrade tan network ma sarx kullimkien.
Ghallhekk Go malta ghandha minghajr dewmien izzid dawn l istazzjonijiet lil kullhadd .

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  mark galea

  6 months ago Comments: i was offered a stupid chanel with stupid films
 • username

  Michael Zammit

  6 months ago Comments: -

Petition highlights

 • We are now live!