PETICIJA GREECE DEBT FREE (GRČKA BEZ DUGA)

  1. Zasvakumilijardueurakojufinansijskišpekulantipotrošenaotkupdugagrčkevladeonićeprofitirati 3 milijardeukolikoGrčkaneizvršiobavezu.

  2.  “Trojka” (Evropskakomisija, MeĎunarodnimonetarni fond iEvropskacentralnabanka) ne dozvoljavagrčkojvladi da kupiobvezniceiuštedisebi 3 milijardekoje bi bile isplaćenešpekulantima.

  3. Pridružite se pokretu da se teretsmanjiipomognezaustavljanjupatnjegrčkognaroda.

  4. Podržitenarod – ne špekulante.

  5. Potpišitepeticiju GDF, dajtenarodunjegovosuverenopravo da otkupiiponišti dug Grčke.

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

No signatures yet. Be the first one!

Petition highlights

There are no highlights yet.