GJØR HELLAS GJELDSFRITT – UNDERSKRIFTSKAMPANJE

  1. For hver milliardav statsgjelda til Hellas finansspekulanter kjøper opp, sitter de igjen med en avkastning på tre milliarder hvis Hellas ikke oppfyller betingelsene i låneavtalen.

  2. Hjelp grekerene å kjøpe obligasjoner så de kan spare seg den 3 milliarders utbetalingen til spekulantene.

  3. Støtt bevegelsen for å minimere byrden og bidra til å stoppe det greske folkets uføre.

  4. Støttfolket – ikke spekulantene.

  5. Skriv under på kampanjen, gi det greske folk enerett til å kjøpe opp og slette landets gjeld.

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

No signatures yet. Be the first one!

Petition highlights

There are no highlights yet.