Tegen oneerlijke concurrentie van de fitt-class

Wij zijn tegen de oneerlijke concurrentie van de fit-class fitnesscentra. Zij krijgen van scholen en andere publieke instanties ruimte gratis ter beschikking (evenals de inrichting hiervan) De lokale zelfstandige fitness-ondernemer die zware investeringen heeft gedaan, wordt op een valse manier beconcurreerd door een gesubsidieerde vereniging. In tegenstelling tot alle mooie beweringen, zorgt deze vzw niet voor méér mensen die aan fitness doen, maar snoept zij bestaande beoefenaars af van bestaande fitness-centra. Dwz : sommige centra zien hun omzet gehalveerd en erger. Onder allerhande valse voorwendsels doet deze organisatie in feite net hetzelfde als reeds bestaande zelfstandige centra. De ondernemer die zo'n class ziet opstarten in zijn gemeente, moet ineens gaan optornen tegen een door de belastingbetaler gesubsidieerde instelling. Hij kan nooit dezelfde diensten bieden tegen dezelfde prijs. Dit betekent in veel gevallen op termijn het einde van zijn droom. Wij verwelkomen initiatieven die zorgen voor meer gezondheid en willen dan ookdat fit-class centra opstarten in gemeentes waar GEEN zelfstandige fitness-centra zijn.

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  arlette proost, Belgium

  5 years ago Eventuele opmerkingen: Mijn zoon studeerde acht jaar geleden af als kinesist. Na zijn studies nam hij een bestaand fitnesszaak over. Als kinesist had hij veel klanten die de dokters doostuurde voor revalidatie. Toen kwam Fitt-class in een nabije school. Zij schreven de dokters, ziekenfonds en andere medici aan. Maakte reclame via plaatselijke krant, leerlingen en folders Het gevolg was dat hij veel klanten verloor; daar hij zich in de loop van tijd zich gespecialiseerd had in dit doelpubliek om de concurrentie aan te kunnen tegen een gevestigde grote keten. Tevens vestigde zich ook een grote keten op een kilometer afstand van zijn zaak.
 • username

  arlette proost, Belgium

  5 years ago Eventuele opmerkingen: -
 • username

  QUALITY FITNESS HALLE, Belgium

  5 years ago Eventuele opmerkingen: We werken sinds ons bestaan (12 jaar) met alle scholen van de stad Halle Het geleverde "pionierswerk" voor deze specifieke doelgroep (extra slijtage toestellen, extra trainers, specifieke programma's, lobby werk, enz..) dreigt een maat voor niets te zijn zijn bij de komst van een fitclass Dure investeringen (gebouw, toestellen, personeel, enz..) moeten dus plaats maken voor oneerlijke concurrentie waarbij school-groepen geen deel meer gaan uitmaken van ons klantenbestand We hebben al oneerlijke concurrentie met de lokale dansclubs en lesgevers in scholen en feestzalen ovv van VZW en nu moeten we ook dit weer "overleven" Ondertussen hebben we werkgelegenheid verschaft aan verschillende mensen (trainers en lesgevers) die ook moeten worden betaald ! Binnenkort krijgen we toestanden waarbij in een school de refter na schooluren gebruikt wordt om een dagschotel te presenteren voor de "minder bedeelden" .. (lees: geen investering gebouw en onderhoud) Men kan zich de vraag stellen of deze branche nog groeipotentiëel heeft en kan overleven in een zeer ongelukkig klimaat van professionels tegen rest van de "aanbieders" van ons product Vandierendonck Ludo Docent DFO (fitness organisatie) Clubeigenaar Quality Fitness Halle Gastdocent VUB
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.