ΝΑΙ στην παραμονή του Τμήματος Ηλεκτρονικής στη Θεσσαλονίκη

--- Υπογράψτε στο κάτω μέρος της σελίδας ---

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία είναι δωρεάν,
Αν σας ζητηθεί να συνεισφέρετε οικειοθελώς χρήματα από τον ιστότοπο που φιλοξενεί την συλλογή υπογραφών, απλά κλείστε το παράθυρο. Η ψήφος σας θα έχει ήδη καταγραφεί.


Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρονικής


Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2013


Η περίπτωση του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), το οποίο μεταφέρεται από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση, με την οποία όχι μόνο αναιρείται όλη η λογική του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, αλλά ακυρώνονται και βασικοί στρατηγικοί του στόχοι. Συγκεκριμένα:


1. Αλλαγή έδρας δίχως συγχώνευση. Η μετεγκατάσταση λοιπόν του Τμήματος Ηλεκτρονικής στις Σέρρες, βρίσκεται εκτός της φιλοσοφίας του σχεδίου ΑΘΗΝΑ για «συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) τμημάτων».

2. Αναίτια σημαντικό κόστος μετεγκατάστασης και απαξίωση υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής: Στον αντίποδα της «οικονομίας κλίμακας» που επιζητεί η χώρα. Η μεταφορά του Τμήματος Ηλεκτρονικής σε άλλη πόλη, θα σημάνει την απαξίωση πανάκριβων κτιριακών υποδομών και του μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Από την μετεγκατάσταση στις Σέρρες δεν προκύπτει εφαρμογή «οικονομιών κλίμακας», απεναντίας για να παραμείνουν οι σπουδές στο ίδιο υψηλό επίπεδο, θα απαιτηθούν μεγάλες και χρονοβόρες επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή.

3. Δε δημιουργούνται Θύλακες Αριστείας - Διασπάται όμως μία κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα. Η απομάκρυνση του Τμήματος Ηλεκτρονικής από το φυσικό του χώρο, του στερεί την ήδη ανεπτυγμένη κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα, ενώ του εκμηδενίζει τις δυνατότητες για δημιουργία «Θυλάκων Αριστείας», δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς στόχους του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

4. Αποσύνδεση από την παραγωγή – Δραματική συρρίκνωση επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων. Η απομάκρυνση του Τμήματος από τη Θεσσαλονίκη, θα δυσχεράνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης αλλά και επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών, σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες προηγμένης τεχνολογίας, ενώ θα εκμηδενίσει την υφιστάμενη στενή «σύνδεση με την Αγορά Εργασίας» στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της Βορείου Ελλάδος.

5. Το πλέον ιστορικό Τμήμα ΤΕΙ σε όλη τη χώρα - Αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Οι παραδοσιακά ισχυροί δεσμοί του Τμήματος Ηλεκτρονικής με την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και η υφιστάμενη πολυετής «σύνδεσή του με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα» της Θεσσαλονίκης, θα χαθούν με τη μετεγκατάστασή του σε άλλη πόλη.

Η αναίτια μετεγκατάσταση του Τμήματος Ηλεκτρονικής θα προκαλέσει επώδυνη οικονομική αιμορραγία στις οικογένειες των φοιτητών του, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη μείζονα περιοχή της Θεσσαλονίκης και θα πρέπει τώρα να εγκατασταθούν σε άλλη πόλη.

Sponsor

www.el.teithe.gr

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  Γιωργος πασχαλης, Greece

  2 years ago Comments: -
 • username

  Ilona Delianidou, Greece

  2 years ago Comments: -
 • username

  ioannis, Greece

  2 years ago Comments: -
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.