مطبوعات را توقیف نکنید

جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایه ایران

جناب آقای علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه ایران

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران


مستحضر هستيد كه حوزه رسانه در ايران شامل مطبوعات، رسانه هاي آنلاين و ساير رسانه ها محيط امني براي روزنامه نگاران و دست اندركاران صنعت رسانه نيست. امضا كنندگان اين نامه از شما تقاضا دارند "توقيف آخرين مرحله برخورد با رسانه ها باشد" تا شرايط ايجاد محيط امن شغلي براي روزنامه نگاران فراهم شود وب توانند در فضاي نقد و نقادي به وظيفه اصلي خود كه نظارت برمحيط هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است آزادانه حركت كنند.

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

No signatures yet. Be the first one!

Petition highlights

  • We are now live!