اعتراض به اخراج زنان ایر&#1575

.-هيج زن ايراني نبايد به صرف ازدواج با مردي افغاني ، تابعيت ايراني خود را از دست بدهد - هيچ زن ايراني، نبايد به دليل ازدواج با مرد افغاني مجبور به انتخاب بين رانده شدن از کشور خود يا طلاق و از دست دادن خانواده اش شود. - در جايي که مطابق قانون بچه اي که از پدر و مادر نامعلو در خاک ايران به دنيا بيايد، ايراني محسوب مي شود، فرزندان زنان ايراني که در ايران به دنيا آمده اند نيز بايد حق کسب تابعيت ايران را داشته باشند. -شوهران افغان زنان ايراني بايد حق اقامت در ايران را به واسطه همسر ايراني خود به دست بياورند.

Sponsor

http://www.womeniniran.com

Links

http://www.womeniniran.com/bayaniyeh.htm

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  bhwknpjsnul, Netherlands

  3 years ago State: Rhode Island
  Country: Lesotho
  Comments: 9Yd88d iywfrkwsancu, dhjropzyobod, gsjfbqitmjxa, http://fmwheplqwgey.com/
 • username

  pewhprodkkt, Netherlands

  3 years ago State: Iowa
  Country: Grenada
  Comments: A4eQwe fhowagvvusvf, vqalilljhdwv, uytkgyzrtdro, http://emgxbbtyofgh.com/
 • username

  aydin danandeh, United States

  4 years ago State: -
  Country: Iran, Islamic Republic Of
  Comments: -
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.