Decommunisation of Ukraine

Petition to the Hon. Viktor Yushchenko, President of Ukraine Dear Mr. President! We, the undersigned, are extremely concerned about recent political developments in Ukraine. People throughout the world that support the development of Ukraine as a democratic country, welcomed your Decree issued on the 75th anniversary of Holodomor, which proclaimed all monuments exalting those who had been involved in the famine and political repression against the Ukrainian people, as subject to dismantlement. Instead, criminal proceedings have been launched by Ukrainian authorities against 5 Ukrainian patriots who, trying to initiate implementation of this Decree, damaged the Lenin monument in Kyiv on June 30, 2009 . This purely political and patriotic action has been treated by Ukrainian authorities, in the tradition of Soviet times, as a criminal act. In April 2009, on the 139th anniversary of Lenin's birthday and at the expense of local administrations, two new monuments to Lenin were inaugurated in Luhansk oblast, in addition to the thousands of Lenin's statues already existing in Ukraine. On July 22, 2009 the Sumy City Council decided to install a memorial sign to Tikhon Cherepin, former first secretary of the Soviet Communist Party of the Sumy region. In 1938 he was a member of the special Troika of the Kyiv oblast NKVD. Between 1937 - 38 over 19,000 persons were repressed in the Kyiv region by this Troika. Installing a memorial plaque in honor of a direct participant and executioner of the Bolshevik terror, makes mockery of the memory of millions of Ukrainians who died in the mills of communist repression. Impunity for open violations of presidential decrees opens endless opportunities for lawlessness in Ukraine. Reactionary pro-totalitarian processes gain momentum on the 18th year of Ukraine's independence. As persons concerned with the future of Ukraine, we appeal to you, Mr. President, as the current head of state, to take immediately all necessary measures to fulfill the following: 1. Support the Resolution of the 2nd of July, 2009 by the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe, which equally condemns Stalinism and Nazism and calls for opposition to totalitarian rule or the underlying ideology. 2. Declare the Communist party outlawed in Ukraine as the one, which had been involved in crimes against the Ukrainian people, including the crime of genocide, which has no expiry date. 3. Adopt a Law which would ban public display of symbols and flags of USSR, Ukrainian SSR, images of their leaders and anyone involved in repression against the people of Ukraine, public display of the sickle and hammer, red pentagon star, performance in public of the anthems of USSR or Ukrainian SSR. 4. Add to the Ukrainian Criminal Code an article on criminal responsibility for denying the Holodomor in Ukraine. 5. Eliminate all Bolshevik totalitarian symbols, monuments and memorials to Bolshevik-communist criminals and geographical and institutional names in their honor. Require from all local authorities to allocate appropriate funds and to carry out the elimination of the remnants of totalitarianism in Ukraine in a prescribed period of time. As has been convincingly demonstrated in the last 18 years, without thorough decommunisation it is not possible to develop Ukraine as an independent state. Ukrainian society must finally see that the good intentions of the President in this direction are supported by concrete measures. Петиція до Президента України Віктора Ющенка від українців Канади Шановний пане Президенте! Ми, українці в цілому світі, надзвичайно стурбовані розвитком подій в Україні. Як і всі ті, що вболівають за демократичний розвиток України, ми покладали великі надії на втілення в життя нормативних актів, прийнятих до 75-ї річниці Голодомору, згідно з якими пам’ятники та инші об’єкти архітектури, які возвеличують осіб, що причетні до Голодомору та політичних репресій проти українського народу, підлягають демонтажу. Натомість порушено кримінальну справу проти 5-ох українських патрійотів, які 30-го червня пошкодили пам’ятник Лєніну в Київі, намагаючись ініціювати виконання президентського Указу. Цю суто політичну і патрійотичну акцію переведено в кримінальну площину, як це зазвичай робилося за совєтських часів. У квітні 2009 року (!) з нагоди 139-ї річниці з дня народження Лєніна на Луганщині йому відкрито ще два пам'ятники, на додаток до кількох тисяч вже існуючих в Україні, причому коштом місцевих адміністрацій. 22 липня 2009 року Сумська міська Рада ухвалила рішення про встановлення пам’ятного знаку Тихону Черепіну, колишньому першому секретарю обкому ВКП(б), котрий в 1938 році входив до Особливої Трійки при Київському обласному Управлінні НКВС УРСР. В 1937 - 1938 роках цією "Трійкою" в Київській області було репресовано 19003 особи. Встановлення меморіяльного знаку особі, яка була безпосереднім учасником і виконавцем більшовицького терору, є знущанням над пам’яттю мільйонів українців, що загинули у жорнах комуністичних репресій. Безкарність за відверте порушення указів Президента відкриває безмежні можливості для свавілля та беззаконня в Україні. Реакційні про-тоталітарні процеси набирають щораз більшого розмаху на 18-му році незалежности України. Як етнічні українці, що перейняті долею нашої Батьківщини й Прабатьківщини, ми закликаємо Вас, пане Президенте, як діючого керівника держави, негайно: 1. Підтримати резолюцію 2-го липня 2009 року Парламентської Асамблеї Організації з Безпеки та Співробітництва в Европі, яка рівною мірою засуджує сталінізм і нацизм. Протистояти будь-якому тоталітарному правлінню, якого б ідеологічного підтексту воно не несло. 2. Оголосити комуністичну партію поза законом в Україні як таку, що причетна до злочинів проти українського народу, включно зі злочином геноциду, що не має терміну давности. 3. Прийняти "Закон про мітинґи", що заборонив би демонструвати на мітинґах герби чи прапори СРСР, Української РСР, зображення їх лідерів та будь-кого, причетного до репресій щодо населення України, демонструвати серп та молот, червону п'ятикутну зірку, виконувати гімни СРСР чи Української РСР. 4. Ввести в кримінальний кодекс України статтю про кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору в Україні. 5. Ліквідувати усі більшовицькі тоталітарні символи, монументи більшовицько-комуністичним злочинцям, пам’ятні знаки, назви населених пунктів, площ, вулиць, закладів в їх честь. Зобов’язати усі місцеві адміністрації виділити на це належні кошти та провести ліквідацію залишків тоталітаризму в Україні у визначені терміни. Як переконливо показав досвід останніх 18-и років, без послідовної декомунізації неможлива розбудова незалежної української держави. Українське суспільство нарешті мусить побачити, що добрі наміри Президента підперті конкретними заходами по втіленню їх у життя.

Sponsor

Ukrainian Canadians

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  micropiskxx, Ukraine

  3 years ago Comments: Первичный текст статьи: http://pano.corp2.net/ Виртуальные туры один из самых современных и эффективных способов визуализации пространства. Наиболее важное его достоинство-это возможность не обращая на время суток и удаленность обьекта совершить качественный осмотр. Возможность интерактивного управления создает иллюзию присутствия, в результате, это делает виртуальную экскурсию не всего лишь информативной, а так же еще и эмоционально насыщенной. В ходе просмотра зритель имеет возможность не обращаясь ни к кому регулировать направление и быстроту движения.С помощью мышки и клавиатуры имеем возможность сдвигаться в разных направлениях предположим: осмотреть помещение изнутрии и снаружи, передвигаться по этажам или задержаться в определенном месте.Если интересует конкретная деталь, ее имеем возможность приблизить или, наоборот, отдалить, осмотреть сверху и снизу. Виртуальное путешествие -это впечатляющий метода просмотреть то, что недоступно в реальном времени. Сферическая 3D панорама-один из популярных видов услуг. Это специальная фотография охватывающая весь интерьер и экстерьер вокруг определенной точки, созданная путем объединения серии снимков в специальной программе. Это плезно, когда хочется продемонстрировать объект (одну комнату , салон автомобиля, территорию около дома). 3D объекты. Это фотографии предметов, дающие возможность рассмотреть их с разных ракурсов и под разными углами.Это актуально, если нужно показать один объект (к примеру, скажем конкретный товар в магазине или кусок какой-нибудь экспозиции). Через объединение нескольких 3D панорам создается виртуальный тур. В отличие от видеосъемки отсутствует зависимость от движения камеры - Вы сами контролируете область вокруг себя. Использование 3D панорам и виртуальных туров без сомнения повысит эффективность вашего бизнеса и привлечет к нему дополнительное внимание потому что это: * эффектно и привлекательно; * современно и удобно; * экономит время и деньги Ваши и ваших заказчиков; Сферы бизнеса, в которых полезно использование виртуальных туров и 3D панорам: Виртуальные туры - для Недвижимости НЕДВИЖИМОСТЬ(продажа аренда квартир, домов, офисов) - применение панорамных фото даст возможность увидеть месторасположения и интерьер интересующих объектов и не выходя из офиса позволит отобрать наиболее приемлемые варианты сэкономив время и финансы на поездках.Это особенно актуально для желающих приобрести дома в другом городе либо стране. Виртуальны туры - для туризма. ТУРИЗМ ( возможность посмотреть предпологаемое место отдыха) - виртуальный тур позволит путешественнику детально рассмотреть не только интерьер предлагемых номеров и домов,а так же территорию, оценить преимущества, предпринять пару шагов по отношению к понравившемуся курорту. Виртуальные туры - для Гостиниц. ГОСТИННИЦЫ, РЕСТОРАНЫ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ, САНАТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА, ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ (возможность увидеть интерьер и территорию) . Виртуальный тур позволит не только просмотерть интерьерные решения, но и проникнуться настроением места, а комментариии или звук ,ненавязчиво сопровождающие зрителя,бесспорно вызовут желание посетить ваше заведение. Виртуальные туры для Фитнессклубов. ФИТНЕССКЛУБЫ, СПОРТКОМПЛЕКСЫ,БАССЕЙНЫ ( возможность увидеть интерьер и спортинвентарь.) Виртуальные туры для интернет-магазинов. МАГАЗЫНЫ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ (наличие возможности рассмотреть ассортимент). Здесь уместно применить 3D объекты, это вид фотографии даст исключительную возможность выбрать именно то, что нужно покупателю. Виртуальные туры для университетов, школ, детских садов. УНИВЕРСИТЕТЫ,ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ ( ознакомление абитуриентов и их родителей с будущим местом учебы). Не постоянно есть возможность оказаться внутри учебного заведения в тот момент , когда это удобно абитуриенту. Виртуальное путешествие дает возможность ознакомиться с расположением кабинетов, аудиторий и их оснащением наперед и в любое время суток. Виртуальные туры для музеев, галлерей, выставок. МУЗЕИ, ГАЛЛЕРЕИ, ВЫСТАВКИ. Панорамные фото, и 3D объекты, позволят ознакомиться с экспонатами через любое расстояние и просмотреть благодаря возможности приближения под любыми ракурсами и в малейших деталях. Виртуальные туры и ладшафтный дизайн, парки, зоопарки. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, ПАРКИ, ЗООПАРКИ ( панорамные фото природы и отдельных объектов). Здесь использование виртуальных прогулок оправдано не только с коммерческой точки зрения. Прогуляться дождливой осенью по летнему ботаническому саду или холодной зимой по цветущему парку. Эту возможность поможет реализовать именно виртуальная прогулка. Виртуальные туры для городов и городских администраций. ГОРОДСКИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ( возможны виртуальные экскурсии и осмотр достопримечательностей). Практически неограниченные возможности для ознакомления туристов и самих горожан с достопримечательностями города, с месторасположением интересующих обьектов, дорогами, парками. Ранее просмотрев виртуальную экскурсию путешественник будет увереннее чувствовать себя в городе. Виртуальные туры для автосалонов. АВТОСАЛОНЫ ( можно просмотреть автомобиль и другое транспортное средство и предварительно выбрать). Панорамное фото траснспортного средства , позволит оптимизировать его выбор и ощутимо сэкономить время. Примеры виртуальных туров, виртуальных панорам и 3D-объектов можно просмотреть по адресу: http://pano.corp2.net Разработка сайтов и реклама в интернет: http://corp2.net Интересные книги по разным тематикам: http://books.corp2.net Другие темы: Асфальтирование дорог: http://dorinbud.com.ua/ Насосы, техника чтобы водо-снабжения: http://energya-swo.com.ua/
 • username

  otsogls, Latvia

  5 years ago Comments: -
 • username

  APTYP4UK, Ukraine

  5 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.