كمپين "كلوب را تحريم كنيد"ا

كلوب خطرناك تر از فيسبوك

كساني كه با ديدن توهين ها به مقدسات اسلام  در كلوب قلبشان به درد امده اين صفحه امضا كنند

در پی بی توجهی و اهمال کاری مسئولین و گردانندگان سایت جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) در مسدود سازی بهنگام و قطع ید مروجّین تصاویر مستهجن و مطالب و تصاویر موهن نسبت به مقدسات اسلامی از دسترسی به سایت کلوب، تعدادی از کاربران معتقد و دلسوز بر آن شده اند تا در واکنش به این مسامحه مدیریت و دست اندرکاران کلوب، دست به تحریم موقت و مقطعی این سایت زده و این هشدار را به مسئولین مربوطه بدهند که در صورت ادامه روند فعلی، حاضرند حتی کلوبرا برای همیشه ترک کنند


Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  حامدIran, Islamic Republic of

  2 years ago
 • username

  ماهان محمدیIran, Islamic Republic of

  2 years ago
 • username

  blfdwqknkuGermany

  2 years ago
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.