اعتراض به مسکوت ماندن لا&#1740

صحن علنی خلاف آيين نامه داخلی مجلس است، از تمام نمايندگان، به خصوص نمايندگان زن، وزارت امور خارجه، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوری، کميسيون لوايح و همه مقامات تقنينی و اجرايی ديگری که به شکلی مساله مربوط به آنها می شود می خواهيم: 1. به هر شکل ممکن لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه گونه تبعيض عليه زنان را مجددا برای تصويب در مجلس مطرح کنند. 2.به جای قائل شدن يک شرط کلی و مبهم، سعی در معين و محصور کردن شرايط کرده و تلاش کنند در نهایت کنوانسیون را بدون شرط و يا با حاقل شرايط روشن و جزيی به شکلی که با روح کلی آن که رفع تمام تبعيضهای قانونی و عملی ميان زن و مرد است، مغاير نباشد به تصويب برسانند.

Sponsor

http://www.womeniniran.com/

Links

http://www.womeniniran.com/

Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  zarah soltani, United States

  2 years ago State: -
  Country: -
  Comments: I am She,I am my own person, I am Woman
 • username

  seo service, Russian Federation

  2 years ago State: Nebraska
  Country: Tokelau
  Comments: C4kMox Very neat blog post.Really looking forward to read more.
 • username

  good seo, Russian Federation

  2 years ago State: Florida
  Country: Turkmenistan
  Comments: pKWGtJ Very good article post.Really looking forward to read more. Cool.
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.