Να μην περάσει το σχέδιο "ΑΘΗΝΑ"-Σπουδαστές ΑΤΕΙΘ

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν πολλά μεγάλα και μικρά τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε διάφορες πόλεις.Οι κάτοικοι, οι φοιτητές και όλο το προσωπικό αυτών έχουν φτιάξει τη ζωή τους γύρω απ τα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού παιδείας και πολιτισμού της Ελλάδας κύριου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου:"Βασικός σκοπός δεν είναι η εξοικονόμηση τμημάτων αλλά η δημιουργία ισχυρών τμημάτων στη χώρα. Όλα τα τμήματα εντάσσονται σε σχολές συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δε μας ενδιαφέρουν οι πόλεις αλλά οι ισχυροί πόλοι. Στόχος είναι η Ισχύς εν τη ενώσει. Ενώνουμε δυνάμεις γιατί θέλουμε ισχυρούς κόμβους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνδέουμε τους θύλακες αριστείας, προκειμένου να λειτουργήσουν ισχυρά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα: Υποδομών, Υπαλλήλων, Καθηγητών" πρόκειται να συγχωνευτούν πολλές σχολές της Ελλάδας και να μεταφερθούν σχολές σε μικρότερες πόλεις, ανάμεσα σ αυτές και πολλά τμήματα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξοπλισμένα Τεχνολογικά Ιδρύματα στη χώρα. Ως αποτέλεσμα αυτό θα έχει να σταματήσει η φοίτηση πολλών φοιτητών, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, να αναγκαστούν πολλοί καθηγητές και προσωπικό να μεταφερθεί σε διαφορετικές πόλεις, καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν κατά πολύ τους πολίτες της χώρας ειδικά την συγκεκριμένη περίοδο της κρίσης.Επίσης θα πρέπει να αχρηστευτούν εγκαταστάσεις εκατομμυρίων ευρώ και να δημιουργηθούν καινούριες με ανάλογο κόστος σε άλλες πόλεις. Ζητούμε λοιπόν, την διακοπή οποιασδήποτε διαδικασίας προς εφαρμογή του σχεδίου "ΑΘΗΝΑ"

Links


Discussion

No comments yet.

join the discussion

Recent signatures

 • username

  ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΑ-ΕΛΕΝΗ, Greece

  2 years ago Comments: -
 • username

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Greece

  2 years ago Comments: -
 • username

  Μύρια Σαχταρίδου, Greece

  2 years ago Comments: -
See more

Petition highlights

There are no highlights yet.